X
 • Logo
 • Slogan

Điện thoại 0294 383 4994
Hotline: 09 0707 4994

299.000
vnđ /Tháng
DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG
Thanh toán 1 năm miễn phí
tên miền quốc tế
 • Số lượng bài viết (Sản phẩm + Dịch vụ + Tin tức) 3000
 • Dung lượng lưu trữ 4GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí Tên miền (.com|.net) năm đầu
 • Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 15 bài viết
 • Thiết kế banner lần đầu 3 banner
 • Bảo mật website SSL
 • Email theo tên miền riêng 5 email
 • Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt + Tiếng Anh
 • Phiên bản Mobile
 • Khuyến mãi khi đăng ký 2 năm Giảm 10%
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free
199.000
vnđ /Tháng
DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Thanh toán 1 năm miễn phí

tên miền quốc tế

 • Số lượng bài viết (Sản phẩm + Dịch vụ + Tin tức) 1000
 • Dung lượng lưu trữ 2GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí Tên miền (.com|.net) năm đầu
 • Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 10 bài viết
 • Thiết kế banner lần đầu 2 banner
 • Bảo mật website SSL
 • Email theo tên miền riêng 3 email
 • Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt + Tiếng Anh
 • Phiên bản Mobile
 • Khuyến mãi khi đăng ký 2 năm Giảm 10%
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free
99.000
vnđ /Tháng
DOANH NGHIỆP CƠ BẢN

Thanh toán 1 năm miễn phí

tên miền quốc tế

 • Số lượng bài viết (Sản phẩm + Dịch vụ + Tin tức) 200
 • Dung lượng lưu trữ 500MG
 • Băng thông Không giới hạn
 • Miễn phí Tên miền (.com|.net) năm đầu
 • Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 5 sản phẩm
 • Thiết kế banner lần đầu 1 banner
 • Bảo mật website SSL
 • Email theo tên miền riêng 1 email
 • Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh
 • Phiên bản Mobile
 • Khuyến mãi khi đăng ký 2 năm Giảm 10%
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free